PIZZA MARGERITA

kolejny dodatek do małej pizzy……………….1,50 zł